BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powódź

Najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych, bądź intensywnych opadów deszczu, albo z powodu szybkiego topnienia śniegu.

I. Przed wystąpieniem powodzi, czyli jak przygotować się przed powodzią zanim ona Cię zaskoczy?

 

1. Poznaj podstawowe pojęcia, związane z zagrożeniem powodziowym:

Pogotowie przeciwpowodziowe - wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.

Alarm powodziowy - ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.

2. Dowiedz się w swoim urzędzie gminy (miasta), czy:

 • nie mieszkasz na terenie zagrożonym(zalewowym), jeżeli tak to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy,
 • będą stosowane jakieś sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe),
 • w razie powodzi będzie organizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.

3. Ubezpiecz siebie i swój dobytek ? w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci ?stanąć na nogi?.

4. Jeśli zagrożone powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt:

 • latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie,
 • inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki i zapalniczki).

5. Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym.

6. Poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych na terenach bezpiecznych by służyli jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny.

{więcej}

II. W czasie zagrożenia powodzią?

 

 1. Miej włączone radio bateryjne na częstotliwość radia regionalnego Radio Gdańsk 106 FM ? albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.

Postępuj zgodnie z treścią komunikatów ? nie zwlekaj!!!

 

 1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca).
 2. Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach.
 3. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tzn. przenieś wartościowe wyposażenia domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego aby nie popłynęły.
 4.  W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową
  i wodociągową.
 5.  W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami.
 6. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute (skażone).
 7. Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić
  i przemieścić dorosłego człowieka.
 8. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 9. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 10. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 11. Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem ) ?pomagaj!!!
 12. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź  rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu ? to połowa sukcesu.

 

Uwaga !!!

Dobrze jest mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.:

 

Kolor BIAŁY ? potrzeba ewakuacji

 

Kolor CZERWONY ? potrzeba żywności i wody

 

Kolor NIEBIESKI ? potrzeba pomocy medycznej

 

III.Po powodzi?

 1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia!!!  Mogą być one również pod napięciem
  z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 2. Bądź ostrożny, gdy wyjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.
 3. Mniej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
 4. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 5. Pamiętaj o wspomożeniu sowich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalne pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.
 6. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 7.  Poinformuj  odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 8. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego uzytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 9. Przygotuj do wymiany podłloi imury, które nasiąknęły wodami powodzowymi.
 10. Sprawdzaj czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uwazaj na poluzowanie tynki, sufity.
 11. Odpompuj zalane piwnice stopniowo ? około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie ? w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
 12. Dopilnuj, aby instalacjie domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 13. Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań.
 14. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień o odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń ? zarówno budynku, jak i wyposażenia.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja