BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Sprawozdanie z powiatowych ćwiczeń obronnych "Kryzys 2017".

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie informuje, że w dniu 9 listopada 2017 r. na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Kwidzynie odbyło się podsumowanie powiatowych ćwiczeń obronnych "Kryzys 2017", które były organizowane na terenie powiatu kwidzyńskiego w dniach 14-15 września 2017 r.

Tematem ćwiczeń było: "Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu kwidzyńskiego".

Założeniem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład powiatu kwidzyńskiego, jak również służb zewnętrznych.

Głównymi celami szkoleniowymi ćwiczeń było:

  1. sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego powiatu oraz Systemu Stałych Dyżurów;
  2. sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów;
  3. sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego powiatu do realizacji zadań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności;
  4. sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP w ramach Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej;
  5. sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną) do realizacji zadań w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego powiatu;
  6. sprawdzenie przygotowania podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych, w tym udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpienia dużej liczby poszkodowanych.

W pierwszym dniu ćwiczeń 14 września 2017 r. we współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz Gminy Gardeja częściowo została rozwinięta akcja kurierska w ramach mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Następnie na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie odbyły się pokazy współdziałania sił układu pozamilitarnego w symulowanej sytuacji kryzysowej. Podczas epizodu praktycznego ćwiczenia, mogliśmy obserwować ewakuację uczniów i personelu z terenu szkoły w związku z atakiem terrorystycznym oraz działania służb ratowniczych związane z odbiciem zakładników (grupy uczniów z jednej klas) i neutralizacją terrorystów.

Symulowane zdarzenia przebiegały zgodnie z wyznaczonym planem oraz odzwierciedlały rzeczywiste działania. Uczestniczące w nim służby doskonale ze sobą współpracowały i wykazywały się pełnym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem.
Proces ewakuacji uczniów i personelu szkoły przebiegł zgodnie z planem ewakuacji szkoły. Słowa uznania należą się uczestnikom ćwiczenia w charakterze pozorantów tj. uczniów klasy IIIe o profilu bezpieczeństwo publiczne oraz członkom Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, którzy swoim zaangażowaniem uczynili bardzo realistyczną sytuację kryzysową w ćwiczonym epizodzie aktu terrorystycznego.

W drugim dniu ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów w ramach Stanowisk Kierowania ćwiczących jednostek w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.

Sprawdzono praktycznie procedury działań ratowniczych, przyjęte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego oraz planach operacyjnych jednostek ćwiczących.

Na terenie każdej z gmin wystąpiły hipotetyczne sytuacje kryzysowe, które rozwiązywali ich szefowie przy pomocy Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz służby, inspekcje i straże uczestniczące w ćwiczeniach.
W ramach Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania częściowo zostały rozwinięte formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości, tj. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania oraz Gminne Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

Działania z drugiego dnia ćwiczeń miały charakter aplikacyjno-sztabowy i zostały przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Podczas ćwiczenia sztabowego ćwiczące zespoły miały za zadanie podejmowanie działań i decyzji do wyimaginowanych sytuacji związanych z zagrożeniem powodziowym oraz zewnętrznym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa.

Ćwiczące zespoły wykazały się bardzo wysokim zaangażowaniem, właściwym zastosowaniem własnych planów operacyjnych, trafnością i szybkością podejmowanych działań do zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa. Łączenie podczas części sztabowej ćwiczeń PCZK w Kwidzynie przekazało uczestnikom 59 szczegółowych komunikatów i informacji skierowanych do wszystkich jednostek i służb biorących udział w ćwiczeniach.

W ramach ćwiczeń opracowano szereg zarządzeń, informacji, komunikatów, próśb i opisów oraz map o podjętych działań przez wszystkich ćwiczących – otrzymano 88 dokumentów.
Łącznie czas 2- dniowych ćwiczeń przeszkolono 528 osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie ćwiczenia.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kwidzynie

 

 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja