Starostwo Powiatowe w Kwidzynie informuje, że zgodnie z realizacją wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego opracowanego dla International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., jako zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w dniu 20 października br. zostaną przeprowadzone ćwiczenia ratownicze.

W związku charakterem prowadzonych ćwiczeń należy spodziewać się ćwiczebnego uruchomienia zakładowego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności około godziny 10.35 (sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syren w okresie trzech minut) oraz odwołanie około godziny 12.00 (sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syren w okresie trzech minut).

 

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja