Drukuj

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku informuje, że mając na uwadze poczucie bezpieczeństwa, które należy do podstawowych potrzeb ludzkich na stronie internetowej www.policja.pl zamieszczono krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa.

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  1. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z aplikacją i zapraszamy do udziału w jej aktualizowaniu.