Drukuj

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W związku z sytuacją hydrologiczną w zlewni rzeki Wisły oraz na podstawie prognoz IMGW w Gdańsku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kwidzynie informuje, że dniach 30-31 maja (czwartek - piątek) przewiduje się przejście fali kulminacyjnej przez teren powiatu kwidzyńskiego. Poziom Wisły na wodowskazie w miejscowości Korzeniewo może nieznacznie przekroczyć poziom stanu ostrzegawczego (610 cm).

PCZK Kwidzyn