Drukuj

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - aktualizacja.

W związku z sytuacją hydrologiczną w zlewni rzeki Wisły oraz na podstawie prognoz IMGW w Gdańsku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kwidzynie informuje, że przejście fali kulminacyjnej przez teren powiatu kwidzyńskiego planowane jest w dniach 31 maja – 2 czerwca (piątek - niedziela). Poziom Wisły w dniach przejścia fali (na wodowskazie w miejscowości Korzeniewo) może nieznacznie przekroczyć poziom stanu ostrzegawczego (610 cm).

PCZK Kwidzyn