Drukuj

Powiat Kwidzyński objęty żółtą strefą obszaru ochronnego ASF – komunikat PCZK Kwidzyn.

  1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie o zasadach postępowania i bioasekuracji na terenie gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
  2. Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w strefie ochronnej żółtej.
  3. Instrukcja postępowania w przypadku odstrzału dzików