Drukuj

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019" w 2018 roku.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019", w ramach którego wykonane zostaną szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18) dziewcząt urodzonych w 2006 roku, zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Szczepienia dziewcząt kwalifikujących się do Programu będą prowadzone według schematu 3-dawkowego.

Czas realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2018 r.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, pok. 212 – sekretariat, ul. Kościuszki 29, 82-500 Kwidzyn.

Do pobrania:

Załączniki (formularze) - w formie edytowalnej dla odbiorcy

 1. Ogłoszenie konkursu ofert
 2. Formularz ofertowy zal1 do ogloszenia
 3. Umowa zal2 do ogloszenia
 4. zal nr 1 - Formularz zgody - niezgody na szczepienie
 5. zal nr 2 - Kwalifikacja do szczepienia
 6. zal nr 3 - Ankieta
 7. zal nr 4 - Rejestr szczepień
 8. zal nr 5 - Rozliczenie ilościowe wykonanych szczepień
 9. zal nr 6 - Karta szczepienia
 10. zal nr 7 - Sprawozdanie ze spotkań informacyjnych
 11. zal nr 8 - Zaświadczenie o dokonanym szczepieniu
 12. zal nr 9 - Harmonogram realizacji działań

Informacja o wyniku postępowania konkursowego.
Konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 323/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019" w 2018 roku nie został rozstrzygnięty, gdyż w wyznaczonym terminie do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie nie wpłynęła żadna oferta.
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego postanowił o ogłoszeniu konkursu ofert na wybór realizatora ww. Programu na okres 2 lat – w roku 2018 i 2019.