Drukuj

Działając na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia konkursowego

pn. Wybór realizatora/ów programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019" w ramach którego wykonane zostaną szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV typ 6, 11, 16, 18) dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego, gminy: Gardeja, Ryjewo, Sadlinki oraz miasto i gmina Prabuty urodzonych w 2006 r. i 2007 r.

Zamawiający zawiadamia :
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach którzy złożyli oferty i streszczenie oceny ich ofert:

  1. W zakresie obszaru gminy: Sadlinki, Ryjewo, oraz Miasto i gmina Prabuty, rocznik 2006 oraz 2007 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Paweł Jan Maciejewski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANMED
Ul. Kołłątaja 3
82-500 Kwidzyn

  1. W zakresie obszaru gminy: Gardeja, rocznik 2006 oraz 2007 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei
Ul. Kwidzyńska 36
82-520 Gardeja

uzasadnienie wyboru:
Wykonawcy spełniają wymagane warunki.