Drukuj

Od 7 grudnia 2017 roku w ramach Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019 rusza akcja szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV typy 6,11,16,18), odpowiedzialnego za powstawanie zmian przednowotworowych i nowotworowych na błonach śluzowych narządów płciowych oraz innych okolic ciała, m.in. raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy, a także brodawek zewnętrznych narządów płciowych.

Akcja skierowana jest do wszystkich dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego urodzonych w 2005 roku

Wirus brodawczaka ludzkiego jest bardzo rozpowszechnionym wirusem. HPV jest wysoce zakaźny i u większości aktywnych seksualnie mężczyzn i kobiet w pewnym okresie życia dochodzi do zakażenia. Istnieje około 100 typów tego wirusa, z których część może być przyczyną łagodnych zmian w postaci brodawek płciowych (tzw. kłykcin kończystych) oraz nowotworów złośliwych, w tym raka szyjki macicy będącego drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym wśród kobiet w wieku 20-44 lat. Najgroźniejszymi typami są HPV-16 i HPV-18, wirusy o wysokim potencjale onkogennym, które odpowiadają za około 70% przypadków raka szyjki macicy.

Szczepienie ochronne przeciw HPV jest skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom. Szczepienie to, jako forma profilaktyki pierwotnej, jest rekomendowane przez światowe i polskie towarzystwa medyczne (m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne) oraz przez Światową Organizację Zdrowia. Szczepienie przeciw HPV znajduje się w programie szczepień ochronnych zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, szczególnie osobom przed inicjacją seksualną, ale nie jest finansowane przez państwo. Koszt pełnego cyklu szczepienia (podanie trzech dawek szczepionki) wynosi około 1 tys. zł, co dla wielu rodziców stanowi barierę nie do pokonania.

Szczepienia wykonywane w ramach Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019 w całości zostaną sfinansowane z budżetów samorządów lokalnych, tj.: Powiatu Kwidzyńskiego, Miasta Kwidzyna, Miasta i Gminy Prabuty, Gminy Gardeja, Gminy Kwidzyn, Gminy Ryjewo i Gminy Sadlinki.

Rodzice bądź opiekunowie prawni dziewcząt nie poniosą żadnych kosztów szczepienia.

Realizatorem szczepień dziewcząt z rocznika 2005, wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert, jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanmed z siedzibą przy ul. Kołłątaja 3 w Kwidzynie. Szczepienie nie jest obowiązkowe; warunkiem udziału dziewczynki w programie szczepień profilaktycznych jest wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie szczepienia. Przed szczepieniami w szkołach na terenie powiatu prowadzone są spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców lub opiekunów prawnych dziewcząt. Szczepienia będą wykonywane również w szkołach dziewcząt, które przystąpią do programu. W przypadku gdy dziewczynka kwalifikująca się do szczepienia w ramach programu uczęszcza do szkoły poza terenem swojego zamieszkania, rodzice lub opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się z dzieckiem bezpośrednio do realizatora.

W grudniu br. zostanie podana pierwsza dawka szczepionki. Kolejne dwie dawki podawane będą zgodnie z oficjalnymi zaleceniami stosowania szczepionki i według harmonogramu ustalonego przez realizatora programu.
Szczegółowych informacji w sprawie szczepień udziela personel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanmed w Kwidzynie, ul. Kołłątaja 3, tel. 55 261-64-64.

Dodatkowe informacje na temat Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie (II p. pok. 219) lub pod numerem tel. 55 646-50-09 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00).