Drukuj

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora(ów) programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w ramach którego wykonane zostaną szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt urodzonych w 2007 roku, zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Czas realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia 2019 r.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, pok. 212 – sekretariat, ul. Kościuszki 29, 82-500 Kwidzyn.

Do pobrania: