BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się finał tegorocznej VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej "Samorządowy Lider Edukacji", którego współorganizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas tej uroczystości Starosta Kwidzyński, Jerzy Godzik i Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Danuta Woronowicz odebrali dla Powiatu Kwidzyńskiego certyfikat "Samorządowego Lidera Edukacji".

Certyfikaty "Samorządowy Lider Edukacji" trafiły do jednostek samorządu terytorialnego, które - w opinii Komisji Ekspertów złożonej z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy. Certyfikat jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego.

Oprócz certyfikatu "Samorządowy Lider Edukacji", Powiat Kwidzyński otrzymał również dwa Certyfikaty specjalne jeden z nich to "Certyfikat Srebrny" dla uzyskujących wyróżnienie "Samorządowy Lider Edukacji" po raz czwarty - potwierdza to, iż realizowana przez nie nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa ma charakter trwały i długookresowy.

Drugi to "Lider Bezpieczeństwa w Oświacie" jest to wyróżnienie nadzwyczajne dla samorządów przyznane przez Komisję Certyfikacyjną za szczególnie nowatorskie i innowacyjne wdrażanie rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach.

Komisja Certyfikacyjna wykazała szereg inicjatyw Powiatu Kwidzyńskiego uzasadniających przyznanie certyfikatów, m.in.:

  • Powiat Kwidzyński w okresie recertyfikacji kontynuował lub wdrażał kolejne dobre praktyki, mogące stanowić istotną inspirację w kwestii kształtowania prawidłowych standardów zarządczych w obszarze oświaty. Do najciekawszych rozwiązań należy chociażby zapoczątkowany w 2010 roku monitoring osiągnięć uczniów w trakcie procesu kształcenia przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego;
  • systematyczne podnoszenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych poprzez m.in. powiatowe ćwiczenia obronne "Kryzys 2017";
  • recertyfikowany podmiot w sposób wzorcowy działa również na polu partycypacji zarządczej w ramach ścisłej współpracy ze społecznymi partnerami edukacji;
  • do najcelniejszych przykładów z zakresu realizowania wspólnych projektów z pracodawcami zaliczyć można: organizację dni otwartych dla uczniów w firmach na terenie powiatu kwidzyńskiego, prowadzenie poradnictwa edukacyjno zawodowego poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, coroczną organizację Targów Edukacyjnych i Targów Pracy z udziałem pracodawców, organizowanie konkursów wiedzy zawodowej, organizacja staży i praktyk zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
  • Powiat Kwidzyński wskazuje zdolność do niezwykle precyzyjnego i prawidłowego formułowania długoterminowych priorytetów w wymiarze strategicznym.
  • Powiat Kwidzyński może poszczycić się na rynku lokalnym silną pozycją jednostki, do inwestowania w kwestie oświatowe podchodzi w sposób kompleksowy i strategiczny. Działania Powiatu w ocenie Komisji w zakresie edukowania młodzieży i dorosłych cechuje nowoczesne i efektywne podejście, które może być wzorcem dla podobnych terytorialnie i demograficznie podmiotów. Ponieważ Powiat Kwidzyński po raz kolejny przystąpił do Programu "Samorządowy Lider Edukacji", recenzenci w swojej "syntezie opracowanej przez Ekspertów dokonujących oceny JST w VII edycji ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw" odnotowali również, iż są pod wrażeniem konsekwencji, wytrwałości i systematyczności widocznej w dążeniu do jeszcze większego usprawnienia dobrych praktyk stosowanych w ramach powiatowej oświaty Powiatu Kwidzyńskiego oraz wdrażania kolejnych, innowacyjnych inicjatyw z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium metod menadżerskich, przekładającego się na długotrwałe rezultaty.

Ponadto jak zauważyła Komisja niezwykle cenną inicjatywą jako jeden z najważniejszych przejawów prawidłowej gospodarki zarządczej, było aplikowanie i konsekwentne dążenie do pozyskania wysokich dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP