BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach odbył się event podsumowujący efekty projektu "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości" skierowanego do uczniów klasy drugiej i pierwszej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.

Na podsumowaniu obecni byli:

 • Jerzy Śnieg– Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego,
 • Danuta Woronowicz– członek zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
 • Włodzimierz Dawidowski– członek zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
 • Krystyna Łapacz– przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Kwidzyńskiego,
 • Lech Kobyliński– Przewodniczący Rady Szkoły ZSPP,
 • dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Kwidzyna wraz z uczniami,
 • dyrektorzy szkół z terenu Miasta i Gminy Prabuty wraz z uczniami,
 • Rodzice, uczniowie oraz pracodawcy.

W trakcie podsumowania koordynator omówił fazy powstawania projektu a uczestnicy zaprezentowali swoją relację z pobytu i podzielili się wrażeniami i doświadczeniami.

W projekcie, w ramach stażu zawodowego zorganizowano wyjazd 37 osobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami. Staż trwał dwa tygodnie w dniach od 27 sierpnia 2017 roku do 09 września 2017 roku w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku. Uczniowie biorący udział w projekcie zostali wybrani na podstawie obiektywnych kryteriów w procesie rekrutacji. Uczniowie przed wyjazdem odbyli odpowiednie zajęcia i warsztaty przygotowujące do wyjazdu na staż.

Partnerem ze strony niemieckiej była firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza zagwarantowały realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, które zostały potwierdzone zdobyciem odpowiednich certyfikatów, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy. W ramach mobilności uczniowie poznawali będą organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu.

Głównymi celami projektu były:

 • zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości,
 • zdobycie nowych doświadczeń życiowych,
 • zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku,
 • przełamywania barier i uprzedzeń kulturowych i językowych,
 • zdobycie fachowej wiedzy zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych, informatycznych oraz handlowych,
 • zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy,
 • zwiększenie znajomości języka niemieckiego,
 • zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów Niemiec,
 • zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata,
 • podniesienie motywacji do własnego rozwoju, nauki, ukończenia szkoły, zdobycia dyplomu i poszukiwania pracy,
 • poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowego.

Całkowity koszt projektu to 257 240,69 PLN.

Projekt "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości" skierowany był do uczniów klasy drugiej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP