Drukuj

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach odbył się event podsumowujący efekty projektu "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości" skierowanego do uczniów klasy drugiej i pierwszej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.

Na podsumowaniu obecni byli:

W trakcie podsumowania koordynator omówił fazy powstawania projektu a uczestnicy zaprezentowali swoją relację z pobytu i podzielili się wrażeniami i doświadczeniami.

W projekcie, w ramach stażu zawodowego zorganizowano wyjazd 37 osobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami. Staż trwał dwa tygodnie w dniach od 27 sierpnia 2017 roku do 09 września 2017 roku w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku. Uczniowie biorący udział w projekcie zostali wybrani na podstawie obiektywnych kryteriów w procesie rekrutacji. Uczniowie przed wyjazdem odbyli odpowiednie zajęcia i warsztaty przygotowujące do wyjazdu na staż.

Partnerem ze strony niemieckiej była firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza zagwarantowały realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, które zostały potwierdzone zdobyciem odpowiednich certyfikatów, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy. W ramach mobilności uczniowie poznawali będą organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu.

Głównymi celami projektu były:

Całkowity koszt projektu to 257 240,69 PLN.

Projekt "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości" skierowany był do uczniów klasy drugiej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.