Niniejsze opracowanie zostało wykonane w ramach projektu ?Dobry klimat dla powiatów? (DOKLIP) realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy wsparciu Związku Powiatów Polskich i organizacji Community Energy Plus z Wielkiej Brytanii.

W związku z przygotowaniem przez Starostę Powiatu Kwidzyńskiego projektu dokumentu pt. "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019? wraz z  Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty dokumentów tych poddawane są konsultacjom społecznym.

Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego przez Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach, Żuławski Ośrodek Badawczy w Falentach w związku z pracami Zespołu ds. gospodarki wodenej w zlewni rzeki Liwy.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja