Drukuj

W związku z przygotowaniem przez Starostę Powiatu Kwidzyńskiego projektu dokumentu pt. "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019? wraz z  Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty dokumentów tych poddawane są konsultacjom społecznym.

Uwagi i wnioski składać można w terminie od 22 czerwca 2012r.  r. do 13 lipca 2012 r.:

Wersja elektroniczna opracowań  dostępna jest na stronie internetowej www.powiatkwidzynski.pl  w zakładce Ochrona środowiska / Dokumenty i opracowania/  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ? bip.powiatkwidzynski.pl Ochrona środowiska.

Z wersją wydrukowaną zapoznać się można bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, pokój 116
Wszelkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone i przeanalizowane w ramach opracowania ostatecznej wersji ww. dokumentu.

Do pobrania: