Drukuj

Starosta Powiatu Kwidzyńskiego informuje, że wnioski o wydanie karty parkingowej, osoby niepełnosprawne składają osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku ul. Armii Krajowej 70.

Wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne składają osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku ul. Armii Krajowej 70 lub mogą wniosek wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami.

Natomiast do odbioru legitymacji i kart parkingowych Starosta wyznaczył pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie Panią Renatę Majdę.

Jeżeli na składanym wniosku o wydanie karty lub legitymacji upoważnicie Państwo Panią Renatę Majdę do odbioru legitymacji lub karty parkingowej, wówczas w/w dokumenty będzie można odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5, pokój nr 5 (sekretariat).