Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego informuje, że w dniu 15 września 2017r.  wpłynęła oferta Koła Łowieckiego ODYNIEC w Kwidzynie, złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817/ na wykonanie zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu ofert : Zakup i introdukcja bażanta w obwodach łowieckich 297 i 278.

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 31.10. 2014r.  wpłynęła oferta Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w m. Górki 3, złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 20 października wpłynęła oferta Koła Łowieckiego Daniel, złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 13 czerwca 2014r.  wpłynęła oferta Koła Łowieckiego Knieja, złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Unia Europejska

unia europejska

 

ISO 9001:2008

h-9001 170

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem