Drukuj

SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH  w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
w roku szkolnym 2011/2012

Olimpiady przedmiotowe i tematyczne

Już 5  - kwalifikacji do etapu centralnego!!!

L.p. Nazwa olimpiady Liczba  uczniów w etapie wojewódzkim Liczba uczniów w etapie ogólnopolskim
1. Olimpiada Historyczna 5 1
2. Olimpiada wiedzy  o Polsce i Świecie Współczesnym 2 1
3. Olimpiada Geograficzna 1 1
4. Olimpiada o Prawach Człowieka 3 2
5. Olimpiada Biologiczna 4 -
6. Olimpiada Ekologiczna 3 Etap wojewódzki pod koniec marca
7. Olimpiada ?Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego? 1 Etap wojewódzki pod koniec marca


Konkursy o indeks

 

Konkursy ogólnopolskie

Uczennica będzie reprezentowała Polskę na Międzynarodowej konferencji w Holandii

Szkoła zajęła I miejsce drużynowo!

 

Konkursy wojewódzkie