Drukuj

Sukcesy I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie

w roku szkolnym 2011/2012

Olimpiady przedmiotowe

L.p. Nazwa olimpiady Liczba uczniów w etapie wojewódzkim Liczba uczniów  w etapie ogólnopolskim
1. Olimpiada Wiedzy Technicznej 6 1
2. Olimpiada Fizyczna 1 Wyniki etapu wojewódzkiego na koniec marca
3. Olimpiada Historyczna 3 -
4. Olimpiada Geograficzna 2 -
5. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 2 -
6. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu  Życia 1 Etap wojewódzki pod koniec marca
7. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 3 Etap wojewódzki pod koniec marca
8. Olimpiada Języka Rosyjskiego 3 -Konkursy o indeks


Konkursy wojewódzkie