Drukuj

Starosta Jerzy Godzik i wicestarosta Andrzej Fortuna wzięli udział w Hubertusie, tradycyjnym święcie myśliwych.

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu zamku w Kwidzynie a jej organizatorami uroczystości byli Powiatowa Rada Łowiecka, działająca przy staroście kwidzyńskim oraz Koło Łowieckie „Bizon”. Uroczystości na dziedzińcu zamkowym poprzedziła msza święta odprawiona w katedrze. Wśród gości, którzy przybyli na obchody Hubertusa, byli senator RP Leszek Czarnobaj, Jan Kantypowicz, prezes  Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej oraz Wieńczysław Tylkowski, łowczy okręgowy.

Uroczystość połączona została z obchodami 35-lecia Koła Łowieckiego „Bizon” oraz 15-leciem Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Hubertus”, działającym przy Kole Łowieckim „Cyranka” w Sztumie i Kwidzyńskim Centrum Kultury. Waldemar Kondracki, prezesa Koła Łowieckiego „Bizon” przedstawił Jerzemu Godzikowi, staroście kwidzyńskiemu, raport z polowań w obwodach łowieckich powiatu kwidzyńskiego. Podczas polowań wybrano powiatowego króla polowania, którym został Sylwester Biskupski z Koła Łowieckiego „Bizon” w Brokowie.

Podczas uroczystości wręczono także wyróżnienia i medale myśliwym i osobom, które wspierają działalność kół łowieckich. Do grona myśliwych przyjęto także nowych członków, którzy złożyli ślubowanie przed łowczym okręgowym.