Drukuj

Starosta kwidzyński zaproponował gminom powiatu kontynuację szczepień ochronnych dla dziewcząt, które zabezpieczają  przed wirusem brodawczaka ludzkiego.

Wirus HPV jest odpowiedzialny za powstawanie nowotworu szyjki macicy. Do tej pory szczepienia były prowadzone w ramach programu profilaktycznego „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywane nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim”. Pieniądze na jego realizację pochodziły z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Zdrowia. Realizacja projektu została jednak zakończona.

Propozycja adresowana do samorządów gmin mówi o kontynuowaniu szczepień dla dziewcząt w całym powiecie kwidzyńskim. Szacowany koszt realizacji profilaktycznego programu  to ok. 200 tys. zł, przy czym samorząd powiatu deklaruje sfinansowanie 50% kosztów. Pozostałe środki  pochodziłyby z gmin. Deklarację współpracy wyraziły już prawie wszystkie gminy. Należy podkreślić, że szczepienia mają dobrowolny charakter.

Nowy powiatowy program profilaktyczny nie ma ograniczać się jedynie do samych szczepień. Przeprowadzona zostałyby akcja informacyjna dotycząca wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom nowotworowym. Rak szyjki macicy to obecnie jedna z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet.