Drukuj

W dniu 04.11.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych Nr. 2 odbyła się konferencja prasowa, dotycząca dwóch projektów związanych z podniesieniem jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt miękki, którego wartość całkowita opiewa na 2 252 732,02  zł, dofinansowanie  2 027 458,82 zł - dotyczy kursów, szkoleń, warsztatów i staży zawodowych u pracodawców.
Celem szczegółowym projektu będzie zwiększenie szans 360 uczniów szkół zawodowych powiatu kwidzyńskiego na odniesienie sukcesu na rynku pracy, w tym z: ZSP2-60 uczniów (z branży Chemia lekka), ZSP1-100 uczniów (z branży ICT i elektronika), CKZiU - 160 uczniów  (z branży ICT i elektronicznej), CKZiU - 40 uczniów (z branży Energetyka i ekoenergetyka) i dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów zmieniającego się rynku pracy, w tym z ZSP2- 4 nauczycieli, ZSP1- 4 nauczycieli, CKZiU- 10 nauczycieli, CKZiU- 4 nauczycieli.

Projekt twardy (inwestycyjny), którego wartość całkowita wynosi 18 910 127,80 zł, dofinansowanie 16 073 608,63 zł -  celem jest dostosowanie istniejących obiektów szkół zawodowych do prowadzenia zajęć szkolnictwa zawodowego, zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie remont Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 1 i 2 w Kwidzynie. Obie szkoły, a także CKZiU wyposażone zostaną w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych.

W konferencji oprócz zarządu powiatu, tj.  starosty Jerzego Godzika, wicestarosty Andrzeja Fortuny, członka zarządu Włodzimierza Dawidowskiego oraz członka zarządu Danuty Woronowicz wzięli również udział  przedstawiciele największych pracodawców z terenu powiatu kwidzyńskiego: Anna Księżopolska – HR Generalist, IP Kwidzyn Sp. z o.o., Beata Świderska - HR Manager, Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Rafał Bzymek – dyrektor ds. finansowych KBR POLAND Sp. z o.o., Joanna Jasińska - specjalista ds. personalnych i ds. szkoleń LACROIX Electronics, Karolina Kondys - Kierownik Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich LACROIX Electronics.
To przede wszystkim te firmy pomagały powiatowi kwidzyńskiemu przygotować wniosek „szyty na miarę”, taki, który pozwoliłby w przyszłości absolwentom być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Starosta Jerzy Godzik oraz członek zarządu Danuta Woronowicz podziękowali za czynny udział i wsparcie zarówno pracodawcom,  jak i dyrektorom szkół, prosząc o dalszą pomoc i współpracę przy realizacji projektu.

Zarówno dyrektorzy, jak i pracodawcy potwierdzili potrzebę realizacji tego typu projektu, wierząc w jego powodzenie. Uczniowie, którzy są przedstawicielami zawodów objętych wsparciem już teraz cieszą się, że będą mogli uczyć się na nowym sprzęcie, w wyremontowanych pomieszczeniach. Skończą również kursy i szkolenia, które są niezbędne na lokalnym czy regionalnym rynku pracy.

W konferencji wzięli udział również Henryk Czyżewski - dyrektor ZSP 2, Romana Pawelska -Sulot –dyrektor CKZIU, Anna Świątkowska i Anna Baranow – przedstawicielki zespołu projektowego oraz uczniowie: Jakub Lewandowski (ZSP1), Julia Rybicka (CKZIU), Marcel Bonczkowski (ZSP2) ze szkół objętych wsparciem.

9  listopada 2016 r. o godz. 10:00 w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zarząd powiatu podpisał umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej oraz Działania 4.2 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020.