Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przypomina o składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

[ art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ]. Wnioski dostępne na stronie internetowej PCPR w Kwidzynie pod adresem www.kwidzyn.epcpr.pl lub w siedzibie Centrum w pokoju 25 przy ulicy Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie.