Drukuj

18 listopada (piątek) o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie starosta Jerzy Godzik wręczy stypendia dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Aby ubiegać się o stypendium trzeba uzyskać średnią co najmniej: 4,90 (w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego), 4,75 (w przypadku uczniów technikum) lub 4,0 (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, a ponadto spełniać co najmniej jedno dodatkowe kryterium określone w regulaminie.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu ogólnopolskim (centralnym) mogą uzyskać stypendium nawet jeśli nie spełniają powyższych warunków.

Za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 przyznano 99 stypendiów na łączną kwotę 70.000 zł..