Drukuj

Zarząd powiatu rozważa możliwość rozpoczęcia  modernizacji drogi powiatowej Korzeniewo-Pastwa ze środków własnych.

Powodem jest mała szansa na uzyskanie środków zewnętrznych, w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Droga umożliwia dojazd do mostu przez Wisłę od strony Marezy i Korzeniewa.

Inwestycja z uwagi na ograniczone możliwości finansowe byłaby wykonywana etapami. Modernizacja odcinka drogi z Korzeniewa do Lipianek, poprawiłaby bezpieczeństwo oraz komfort dojazdu do mostu. W tegorocznym budżecie samorząd powiatu zabezpieczył na inwestycję 700 tys. zł.

Władze powiatu chcą rozmawiać z samorządem gminy Kwidzyn, który jest partnerem powiatu w zabieganiu o środki z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, na temat wspólnej realizacji przedsięwzięcia w przyszłym roku.