Drukuj

Powiślańska Lokalna Grupa Działania

ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zapraszamy na spotkania organizowane wraz z poszczególnymi Urzędami Miast i Gmin. Spotkania dotyczą przygotowania wniosków wraz załącznikami

Spotkania odbędą się w każdej z gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju PLGD zgodnie z podanym grafikiem, który znajduje się w załączniku poniżej.

Do pobrania: