Drukuj

60 tys. zł zamierza przeznaczyć samorząd powiatu na budowę specjalnego podestu, który umożliwi niepełnosprawnym uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie wejście na scenę.

Budynek przy ul. Ogrodowej  został w 2012 roku zmodernizowany i dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków ZSS. Koszt inwestycji wyniósł wówczas ok. 2,5 mln zł. Jedyną barierą architektoniczną pozostała scena, na którą bardzo trudno wejść niepełnosprawnym uczniom.

Zespół Szkół Specjalnych zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.