Drukuj

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu "Powiślański Inkubator Przedsiębiorców" został przedłużony do dnia 20.01.2017 r.

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami dostępnymi w zakładce Projekt 5.7 na stronie kppt.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Do pobrania: