Drukuj

19 stycznia (czwartek) w godz. 9.30-12.00, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki w Kwidzynie (pokój nr 6), będą pełnili dyżur pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

To pierwszy w tym roku dyżur zespołu. Pracownicy zespołu będą: udzielać informacji z zakresu ustawowych działań PZOoN, wdawać odpowiednie wnioski, przyjmować wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmować wnioski o wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmować wnioski o wydanie karty parkingowej, wydawać legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowe. Należy jednak pamiętać, że komisje orzekające o niepełnosprawności nadal będą zbierają się w siedzibie zespołu w Malborku.

Kolejne dyżury zespołu w tym roku odbędą się: 16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 22 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 21 września, 19 października, 16 listopada oraz 21 grudnia.