BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Ok. 270 tys. zł pozyskano w ramach  programu  "Aktywny samorząd". To program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczy samorząd powiatu.

Jego realizacja potrwa do połowy kwietnia bieżącego roku. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Dofinansowanie w ramach programu, można uzyskać między innymi na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy kategorii B lub zakupu sprzętu komputerowego. W ubiegłym roku do PCPR wpłynęło 27 wniosków w tzw. module I. Środki finansowe otrzymane na realizację zadań w tym module to ponad 120 tys. zł. Udzielono pomocy w formie dofinansowania m. in. na:

  • zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (zakup i zamontowanie dodatkowego pedału gazu i zakup fotelika samochodowego dla dziecka niepełnosprawnego),
  • uzyskanie prawa jazdy kategorii B
  • zakup telefonu komórkowego, dostosowanego dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku,
  • urządzenia wielofunkcyjnego, łączącego w sobie funkcjonalność drukarki, skanera i kopiarki oraz komputera i specjalistycznego oprogramowania powiększającego,
  • w ramach utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dofinansowany został zakup akumulatorów
  • zakup protezy przedramienia,
  • sfinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku bądź przedszkolu, w ramach utrzymania aktywności poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W ramach Modułu II, dotyczącego pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wpłynęło 57 wniosków,  w tym 26 na semestr letni i 31 na semestr zimowy. Wypłacono dofinansowanie wszystkim wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2015/2016. Aktualnie trwa zawieranie umów dotyczących dofinansowania kosztów nauki w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Ogółem środki finansowe na realizację tego zadania to ponad 149 tys. zł.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja