Drukuj

Ok. 270 tys. zł pozyskano w ramach  programu  "Aktywny samorząd". To program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczy samorząd powiatu.

Jego realizacja potrwa do połowy kwietnia bieżącego roku. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Dofinansowanie w ramach programu, można uzyskać między innymi na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy kategorii B lub zakupu sprzętu komputerowego. W ubiegłym roku do PCPR wpłynęło 27 wniosków w tzw. module I. Środki finansowe otrzymane na realizację zadań w tym module to ponad 120 tys. zł. Udzielono pomocy w formie dofinansowania m. in. na:

W ramach Modułu II, dotyczącego pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wpłynęło 57 wniosków,  w tym 26 na semestr letni i 31 na semestr zimowy. Wypłacono dofinansowanie wszystkim wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2015/2016. Aktualnie trwa zawieranie umów dotyczących dofinansowania kosztów nauki w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Ogółem środki finansowe na realizację tego zadania to ponad 149 tys. zł.