Drukuj

Wymienione zostaną okna w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Prace, które zostaną wykonane w ramach termomodernizacji obiektu, przyczynią się do ograniczenia zużycia energii cieplnej.

Środki zaplanowane na to zadanie pochodzić będą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Dawniej były to pieniądze tworzące Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz został zlikwidowany, ale nadal są to celowe pieniądze, które można przeznaczyć jedynie na działania proekologiczne. Pod koniec ubiegłego roku samorząd podjął decyzję, że przeznaczy 10 tys. zł, w formie dotacji, dla miasta Kwidzyna na zakup i montaż specjalnej instalacji która napowietrzy zbiornik wodny „Balaton” przy ul. Wiślanej. Projekt pod nazwą „Budowa terenów edukacyjno-sportowych - Park Rekreacji Balaton” została już przez samorząd miasta zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego.

Montaż instalacji napowietrzającej zbiornik rozpocznie się  w marcu tego roku i powinien zakończyć się w maju. Pieniądze zostaną także przeznaczone na pielęgnację pasów zieleni przy drogach powiatowych. Oprócz tego środki zostaną przeznaczone na działania proekologiczne, prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz na wsparcie różnych projektów, związanych z edukacją ekologiczną. Ogółem w budżecie na proekologiczne działania w powiecie kwidzyńskim w tym roku przeznaczona jest kwota ok. 1,6 mln zł.