Drukuj

Na początku lutego planowane jest ogłoszenie przetargu  na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych. Szybki wybór wykonawcy pozwoli na jak najszybsze rozpoczęcie remontów wiosennych.

Zarząd powiatu planuje także kontynuację zabiegów polegających na utrwaleniu emulsją i grysem nawierzchni dróg. Zabiegi od kilku lat wykonywane są na drogach w każdej gminie i skutecznie chronią nawierzchnię przed uszkodzeniami, które powstają w wyniku trudnych warunków zimowych. W tym roku zabieg ten będzie zastosowany już po raz piąty.

W ubiegłym roku powierzchniowe utrwalenie emulsją oraz grysami objęło ok. 40 tys. m kw. powierzchni dróg powiatowych (8 km). W 2015 roku zabiegi tego typu objęły ponad 70 tys. m2 nawierzchni dróg powiatowych, czyli ok. 14 km dróg. Podobnie jak w ubiegłym roku planowany jest w okresie letnim szerszy zakres prac związany z koszeniem poboczy. Prace prowadzone będą na całej szerokości poboczy, obejmując skarpę, przeciwskarpę oraz rów melioracyjny.

Zabiegami objęta zostanie połowa dróg powiatowych. Koszenie  poboczy przy drogach o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym zostanie przeprowadzone na szerokości 2 m od skraju jezdni.