Drukuj

W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" zostanie w tym roku zakupiona i wymieniona winda osobowa w istniejącym szybie windy w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

Winda pozwoli na samodzielną obsługę przez osoby niepełnosprawne, w tym również osoby niewidzące i niesłyszące oraz  poruszające się na wózku inwalidzkim. W ramach programu pozyskano także środki na refundację kosztów  wyposażenia  stanowiska  pracy osoby niepełnosprawnej.
Program jest realizowany od 2003 roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest między innymi likwidacja barier architektonicznych i transportowych,  a także aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. O pieniądze ubiegać się mogą instytucje oraz samorządy. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który powierzył to zadanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki, które zamierza w ramach programu realizować w tym roku. Określono między innymi tzw. obszary na które będzie można uzyskać wsparcie finansowe. Dofinansowanie w 2017 roku będzie można uzyskać między innymi na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, likwidację barier komunikacyjnych czyli zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.