Drukuj

Zakończone zostały prace nad stworzeniem cyfrowej mapy powiatu kwidzyńskiego. Koszt zadania  to ok. 500 tys. zł. Na potrzeby mapy powstała baza danych obiektów topograficznych oraz geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Cyfrowa mapa będzie między innymi przydatnym narzędziem dla potencjalnych inwestorów, którzy będą mogli w jednym miejscu uzyskać między innymi szczegółowe informacje na temat istniejących, projektowanych czy budowanych sieciach lub takich, które są obecnie budowane, a także o określonych obiektach lub ich parametrach technicznych.

Obecnie trwa także inne zadanie, związane z porządkowaniem zasobu geodezyjnego powiatu. To modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Prace polegają na utworzeniu raportów obrazujących dane ewidencyjne, w tym rejestr budynków i rejestr lokali, kartotekę budynków oraz kartotekę lokali. Ewidencja obejmuje już miasta i duże miejscowości. Realizacja tego zadania obejmie  pozostałe miejscowości w gminach Gardeja, Kwidzyn, Prabuty i Sadlinki. Będzie to łącznie 36 obrębów.

Dokończenie ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu to koszt ok. 340 tys. zł. Prace powinny zostać zakończone na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.