Drukuj

Starosta Jerzy Godzik uczestniczył w Starogardzie Gdańskim w spotkaniu subregionu. Subregion tworzą powiaty starogardzki, sztumski, malborski, tczewski i kwidzyński. Celem spotkania było rozpoczęcie prac nad wypracowaniem listy zadań, które zostaną umieszczone w nowej strategii województwa pomorskiego.

W styczniu tego roku radni sejmiku województwa pomorskiego przyjęli zasady, tryb i harmonogram dotyczący opracowania nowej strategii. W nowym dokumencie samorząd powiatu zamierza umieścić budowę obwodnicy Kwidzyna. Nowe rozdanie środków unijnych będzie jednak koncentrowało się na wspieraniu realizacji tzw. miękkich projektów, dotyczących między innymi innowacji, szkoleń, dokształcania oraz realizacji programów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

Prace zespołów roboczych, które powstały w ramach subregionu powinny zakończyć się do 16 września bieżącego roku. Po tym czasie lista zadań, które miałyby być realizowane na terenie powiatów starogardzkiego, sztumskiego, malborskiego, tczewskiego i kwidzyńskiego, zostanie przedstawiona zarządowi województwa pomorskiego.