BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

3 czerwca 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie uruchomił w swojej siedzibie punkt informacyjny dla cudzoziemców spoza UE/EOG głównie w celu udzielania w języku polskim informacji prawno-pobytowych m.in. na temat prawa do wykonywania pracy i prawa do pobytu na terytorium RP oraz w celu pomocy cudzoziemcom w kontaktach z urzędami i instytucjami.

Dane adresowe punktu informacyjnego:

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
pok. nr 16, I piętro
tel. 55 267 27 73

Miejsce w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie:

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy

Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań:
3 pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zatrudnieni na stanowisku pośrednika pracy, mający na co dzień styczność z tematyką zatrudniania cudzoziemców poprzez dokonywanie wpisów oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń i wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz obsługę merytoryczną pracodawców w ww. zakresie.

Dostępność usługi:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.00

Wyznaczone cele i zadania:

 1. udzielanie informacji prawno-pobytowych cudzoziemcom spoza UE/EOG (prawo do wykonywania pracy i prawo do pobytu na terytorium RP)
 2. pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami m.in.
  1. Urzędem Wojewódzkim
  2. Oddziałem ds. Cudzoziemców
  3. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
  4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  5. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  6. Polskim Czerwonym Krzyżem
  7. szkołami
  8. szpitalami
 1. pomoc w bieżących trudnościach (m.in. takich jak znalezienie w internecie kontaktu do tłumacza, prawnika, lekarza, itp.)
 2. umawianie na konsultacje z doradcą zawodowym PUP Kwidzyn
 3. sprawozdawczość z dokonanych czynności w celu stałego monitorowania zapotrzebowania na usługę.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja