Drukuj

30 maja w Powiatowym Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem (powiat człuchowski), odbył się Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego. W spotkaniu udział wziął Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

Posiedzenie otworzył Pan Mirosław Czapla, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego oraz gospodarz spotkania, Pan Aleksander Gappa, Starosta Człuchowski.

Podczas konwentu Pani Elżbieta Rucińska – Kulesz, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Pani Monika Kasprzyk, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, omówiły realizację planu finansowego Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2018 r. oraz plan finansowy na 2019 r.

Ponadto o idei klastra w polskich warunkach prawnych opowiedział Pan Jan Barcewicz, Polska Energia Sp. z o.o.. Poruszony został, również temat funkcjonowania i korzyści dla posiadacza fotowoltaiki.

Zebrani Starostowie mogli posłuchać o kasecie Straży Pożarnej - innowacyjnym rozwiązaniu dostępu do obiektu w sytuacji zagrożenia pożarowego, które przedstawił Pan Tomasz Stotko, inżynier projektu, WATRA Leszno sp. j.

Kwestie Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zostały poruszone przez Dariusza Majorka, Dyrektora PFRON.
PFRON uruchomił SOW- System Obsługi Wsparcia, w celu zwiększenia dostępności wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. SOW finansowany jest ze środków PFRON, dzięki któremu wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu, w razie potrzeby poprawiają wnioski, korespondują z Realizatorem podpisują umowy i rozliczają przyznane dofinansowanie – wszystkie te czynności są realizowane drogą elektroniczną.

W czasie Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego opracowane zostało stanowisko w sprawie objęcia personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w domach pomocy społecznej, przepisami mającymi zastosowanie do pracowników ochrony zdrowia oraz przejęciem finansowania przez NFZ usług świadczących przez personel pielęgniarski w DPS-ach.