Drukuj

13 czerwca w Gdańsku, Starosta Kwidzyński, Jerzy Godzik wraz z Wicestarostą, Wiesławem Wosiakiem, podpisali porozumienie w sprawie wyrażenia woli współpracy Województwa Pomorskiego z Powiatem Kwidzyńskim przy realizacji regionalnego programu polityki zdrowotnej o nazwie „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”.

Do zadań własnych powiatu i województwa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.

Realizacja zadania polega na wykonaniu w 2019 roku szczepień ochronnych dla co najmniej 104 osób w wieku powyżej 65 roku życia, znajdujących się w grupie ryzyka, będących mieszkańcami Powiatu Kwidzyńskiego.