Drukuj

Samorząd powiatu zabiega o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Korzeniewo-Pastwa. Trwa obecnie konkurs ogłoszony przez wojewodę na realizację projektów drogowych z rządowego programu.

Do modernizacji zaplanowano odcinek drogi o długości ponad 6 km. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4 mln zł. Samorząd powiatu zaplanował w tegorocznym budżecie środki finansowe w wysokości ok. 2 mln zł. Wielkość środków z Funduszu Dróg Samorządowych w województwie pomorskim na zadania realizowane w powiatach to ponad 48 mln zł, z tego ok. 17 mln zł przeznaczono na inwestycje wieloletnie. Na realizację projektów drogowych w gminach województwa pomorskiego przeznaczono ponad 90 mln zł, w tym ponad 33 mln zł to pieniądze zaplanowane na zadania wieloletnie.

Dofinansowanie jakie można uzyskać to nie mniej niż 50% i nie więcej niż 80% kosztów zadania. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać ogłoszona lista projektów przewidzianych do dofinansowania.