Drukuj

26 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia TRPK, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczył Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

W czasie zebrania rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2018, zatwierdzenia sprawozdania Merytorycznego Zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania Merytorycznego Rady Nadzorczej. Ponad to, udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej TRPK.