Drukuj

28 czerwca w siedzibie Spółki przy ul. Hallera w Kwidzynie, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. W spotkaniu uczestniczył Starosta Kwidzyński, Jerzy Godzik.

W czasie zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. Podjęto uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Ponadto, udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.