Drukuj

Dofinansowanie w kwocie 1,94 mln zł uzyskał samorząd powiatu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Korzeniewo - Pastwa.

Modernizacją ma zostać objęty odcinek drogi o długości ponad 6 km. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4 mln zł. W budżecie powiatu zaplanowano na inwestycję środki finansowe w wysokości ok. 2 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoli zrealizować całą inwestycję. Wsparcie finansowe dotyczy wniosku złożonego w ubiegłym roku, który początkowo nie uzyskał dofinansowania. Nowy wniosek został skierowany do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwietniu bieżącego roku. Ostatecznie jednak środki przyznane zostały na podstawie ubiegłorocznego wniosku