Drukuj

Od nowego roku szkolnego zacznie funkcjonować nowa jednostka budżetowa powiatu

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy zastąpi Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, który zostanie zlikwidowany z dniem 31 sierpnia. W ramach ZSS funkcjonowały Gimnazjum Specjalne nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W placówce były organizowane także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim.

Powodem likwidacji ZSS i utworzenie w jej miejsce nowej placówki są zmiany w systemie oświaty, na mocy których zlikwidowane zostały gimnazja. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy będzie funkcjonować od 1 września jako samodzielna jednostka budżetowa. W placówce nadal będą organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.