Drukuj

6 sierpnia (wtorek) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, starosta Jerzy Godzik i Tomasz Pisarek z zarządu powiatu, wezmą udział w spotkaniu, podczas którego ma zostać podpisana umowa w sprawie pozyskania dofinansowania na przebudowę drogi Korzeniewo - Pastwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 mln 940 tys. zł. To 50% kosztów przedsięwzięcia. Zmodernizowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 6 km. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4 mln zł. W budżecie powiatu zaplanowano na inwestycję kwotę w wysokości ok. 2 mln zł.

Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym ustanowionym na mocy ustawy z 23 października 2018 r. Celem funduszu jest między innymi przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.