BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W związku ze zmianami w systemie oświaty, których konsekwencją jest likwidacja gimnazjów, z końcem sierpnia bieżącego roku zakończona zostanie działalność Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Gimnazjum dla Dorosłych.

Obie szkoły funkcjonują w ramach Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. Ponieważ nie będzie gimnazjów nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie tego zespołu, jako jednostki budżetowej. Porozumienia zawarte przez powiat z gminami będą obowiązywały do końca bieżącego roku. Wszystkie należności i zobowiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych przejmuje Starostwo Powiatowe. Rada powiatu jeszcze przed wakacjami podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja