Drukuj

W związku ze zmianami w systemie oświaty, których konsekwencją jest likwidacja gimnazjów, z końcem sierpnia bieżącego roku zakończona zostanie działalność Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Gimnazjum dla Dorosłych.

Obie szkoły funkcjonują w ramach Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. Ponieważ nie będzie gimnazjów nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie tego zespołu, jako jednostki budżetowej. Porozumienia zawarte przez powiat z gminami będą obowiązywały do końca bieżącego roku. Wszystkie należności i zobowiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych przejmuje Starostwo Powiatowe. Rada powiatu jeszcze przed wakacjami podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.