Drukuj

Jerzy Godzik, starosta kwidzyński i Tomasz Pisarek z zarządu powiatu kwidzyńskiego uczestniczyli Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w spotkaniu z Dariuszem Drelichem, wojewodą pomorskim.


Podczas spotkania podpisana została umowa o dofinansowaniu modernizacji drogi Pastwa - Korzeniewo. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3204G Pastwa - Korzeniewo”, przewiduje przebudowę odcinka drogi o długości ponad 6 km. Pieniądze w kwocie 1.940.000 zł przyznano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli władz powiatu kwidzyńskiego, uczestniczyli reprezentanci gmin Dębnica Kaszubska i Kościerzyna oraz powiatów wejherowskiego, puckiego i tczewskiego, które również uzyskały dofinansowanie na modernizację dróg lokalnych w ramach Funduszu.