Drukuj

Trzy oferty zostały złożone na modernizację drogi powiatowej Korzeniewo - Pastwa. Trwa obecnie procedura wyłaniania wykonawcy.

W lipcu samorząd powiatu uzyskał na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa w sprawie przyznania środków została podpisana na początku sierpnia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Planowany koszt modernizacji drogi to ok. 4 mln zł.

Samorząd powiatu uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1,9 mln zł, w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3204G Pastwa - Korzeniewo”. Zmodernizowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 6 km. Połowę kosztów inwestycji pokryje samorząd powiatu ze środków własnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie.